სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

2022 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება   პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი რობერტ კოტია  ტელ:…

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ ბონდო თოფურია…

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულება პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა…

ზედამხედველობის სამსახური

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება                           …

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულება პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ეკონომიკური განვითარების,…

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულება პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის…

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულება პირველი რანგის…

კომისიები და სამუშაო ჯგუფები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლისა და დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების აქტების მომზადების მიზნით შექმნილი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content