ზედამხედველობის სამსახური

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მ/შ შოთა გეგეჭკორი ტელ: 577 29 88 10 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი ვანო გაგუა ტელ: 599 03 06 72 ელ-ფოსტა: vano.gagua@gmail.com მესამე რანგის…

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ვანო კუდავა ტელ: 599 03 06 69 ელ-ფოსტა: vano.kudava@mail.ru მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი…

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის უფროსი როლანდ წულაია…

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი მურმან წოწორია ტელ: 577 95…

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მ/შ ნუგზარ ცანავა ტელ: 577 15 14 27 ელ-ფოსტა:…

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი სიმონ რევია ტელ: 577 62 01 82 ელ-ფოსტა: reviakoba@gmail.com ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი…

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი რობერტ კოტია  ტელ: 599 03 06 12 ელ-ფოსტა: robertkotia@gmail.com ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების…

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ ბონდო თოფურია ტელ: 577 95 40 21 ელ-ფოსტა: btopuria27@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content