სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი ვანო გაგუა ტელ: 599 03 06 72 ელ-ფოსტა: vano.gagua@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი…

შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი ვანო კუდავა ტელ: 599 03 06 69 ელ-ფოსტა: vano.kudava@mail.ru მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი…

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური

სამსახურის უფროსი როლანდ წულაია ტელ: 577 95 92 01 ელ-ფოსტა: rolandtsulaia@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი…

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი მურმან წოწორია ტელ: 577 95 48 07 ელ-ფოსტა: murmantsotsoria@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ ნუგზარ ცანავა ტელ: 577 15 14 27 ელ-ფოსტა: მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი სიმონ რევია ტელ: 599 37 36 09 ელ-ფოსტა: reviakoba@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი…

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი რობერტ კოტია  ტელ: 599 03 06 12 ელ-ფოსტა: robertkotia@gmail.com ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების…

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ ბონდო თოფურია ტელ: 577 95 40 21 ელ-ფოსტა: btopuria27@gmail.com მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content