2022 წლის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

ოქმი N1  2022 წლის 4 თებერვალი ოქმი N2  2022 წლის 11 მარტი ოქმი N3  2022 წლის…

2022 წლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

ოქმი N3 2022 წლის 19 ივლისი ოქმი N4 2022 წლის 15 აგვისტო ოქმი N5 2022 წლის…

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის სხომის ოქმი

№6

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№12  

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№7

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის სხომის ოქმი

№5

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№6

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№11

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№10

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content