გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება

2020-2023 წწ პრივატიზებული ქონება 2016-2022 წწ იჯარის უფლებით გაცემული ქონება 2010-2022 წლებში სარგებლობაში გადაცემული ქონება

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

განკარგულება-პრივატიზაცია 25.01.2023 განკარგულება-პრივატიზაცია 25.11.2022 №81 განკარგულება-პრივატიზაცია 25.11.2022 განკარგულება-პრივატიზაცია 26.11.2021

ავტომობილები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილები

უძრავი ქონება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content