სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შპს „ბლუ ჰილზ ჯორჯიას“ მიერ წარდგენილი მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბედათში ლურჯი მოცვის მოვლა-მოყვანის სკრინინგის ანგარიშის განცხადების შესახებ ინფორმაცია

ბლუ ჰილზ ჯორჯია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წერილი შპს „ბლუ ჰილზ ჯორჯიას“ წერილი

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 13 მაისის № 101839 გადაწყვეტილება

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 13 მაისის № 101839 გადაწყვეტილება

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content