მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურების 2022 წლის ანგარიშები

ადმინისტრაციული სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

ზედამხედველობის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

შიდა აუდიტის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 2022 წლის ანგარიში

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content