19 ივნისის კომისიის სხდომა

ℹ️19 ივნისს, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიისა და სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომები გაიმართა.
👉სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
✅სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2024 წელს დამტკიცებულ მუნიციპალიტეტების მიერ 2020-2022 წლებში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორციელების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშების თაობაზე;
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია, სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/
✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძაში ქუჩაზე სახელის მინიჭების თაობაზე.
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია, სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/
✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სალხინო-ტალერი-დიდი ჭყონის წყალმომარაგების სისტემის ობიექტების, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირის „მარტვილის კეთილმოწყობის ცენტრი“-სთვის, მეთვალყურეობისა და მოვლა პატრონობის მიზნით, უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; /მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/
✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით: 50კვ.მ. ს.კ: 41.16.33.45😎 ს.ს.ი.პ მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამაკონის საჯარო სკოლისთვის, უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და
✅სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი-შალვა ბახია, საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content