საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ

ბონდო თოფურია

ტელ: 577 95 40 21

ელ. ფოსტა: btopuria27@gmail.combondo.topuria@martvili.gov.ge


მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

ბონდო თოფურია

ტელ: 577 95 40 21

ელ. ფოსტა: btopuria27@gmail.com; bondo.topuria@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

გიგა ჯიჯელავა

ტელ: 597 77 19 79

ელ. ფოსტა: giga.jijelava@martvili.gov.ge


მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხაზინის განყოფილების უფროსი

ლევან კუხალაშვილი

ტელ: 577 95 91 96

ელ. ფოსტა: kuxalashvililevan@gmail.com; levan.kukhalashvili@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

თამთა კეშელავა

ტელ: 577 29 88 74

ელ. ფოსტა: tamta.keshelava@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მესამე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

თამარ ფუტკარაძე

ტელ: 500 50 49 87

ელ. ფოსტა: tamar.putkaradze@martvili.gov.ge


მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების

განყოფილების უფროსი

ქეთევან ბაჩილავა

ტელ: 577 95 91 94

ელ. ფოსტა: keti-bachilava@mail.ru; ketevan.bachilava@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

ქეთევან კიკნაძე

ტელ: 577 95 40 29

ელ. ფოსტა: ketevan.kiknadze@martvili.gov.ge


მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

შესყიდვების განყოფილების  უფროსი

ზურაბ ფირცხალავა

ტელ: 593 42 85 50

ელ. ფოსტა: zurab.pirtskhalava@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

გიორგი გვაზავა

ტელ: 599 03 06 88

ელ. ფოსტა: giorgi.gvazava@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

ალექსანდრე წოწორია

ტელ: 571 13 62 99

ელ. ფოსტა: aleksandre.tsotsoria@martvili.gov.ge


მესამე რანგის მესამე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

რუსუდანი ჯამბურია

ტელ: 598 53 12 95

ელ. ფოსტა: rusudani.jamburia@martvili.gov.ge


 

ამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მერიასა და საკრებულოში საფინანსო საქმიანობის განხორციელების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენა და მის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზება, მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშება, საბუღალტრო, არაფინანსური აქტივებისა და მატერიალური მარაგების აღრიცხვა, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადება.

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content