მიმდინარეობს ვებ.გვერდის მოდიფიცირება.

მიმდინარეობს ვებ.გვერდის მოდიფიცირება. ახალ ვებ გვერდი მომხმარებლებს შემდეგ სიახლეებს სთავაზობს:
 • დაიხვეწა ვებ.გვერდის სტრუქტურა;
 • ვებ.გვერდი მუშაობს სხვადასხვა გაფართოების ეკრანზე (მათ შორის მობილური ტელეფონზე);
 • ვებ.გვერდი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის (იხილეთ მარჯვენა ზედა ღილაკი);
 • დაიხვეწა მონაცემების საძიებო სისტემა (განსაკუთრებით ნორმატიული და სხვადასხვა დოკუმენტების),  ვებ გვერდის მომხმარებლის საშუალება  აქვს  იოლად,  რამდენიმე  პარამეტრის გამოყენებით მოიძიოს ინფორმაცია და შეუძლიათ ინფორმაციის ჩამოტვირთვა.
 • ვებ.გვერდი აღიჭურვა ე.წ. კონტექსტური მენიუებით (შინაარსის შესაბამისი მენიუ, მარჯვენა ზოლში, 18 სხვადასხვა მენიუ);
 • ვებ.გვერდში ჩაშანებულ იქნა pdf დოკუმენტების წამკითხველი მოდული, შესაბამისად მომხმარებელს არ სჭირდება საკუთარ კომპიუტერზე pdf ფაილის წამკითხველი პროგრამის დაყენება;
 • ვებ.გვერდს დაემატება ბიუჯეტის ვიზუალიზაციის კომპონენტი (ამჟამად მიმდინარეობის მონაცემების დაზუსტება, ბაზაში განთავსებულია საცდელი მონაცემები);
 • შემუშავდა გეოინფორმაციულ ბაზის სტრუქტურა, გვერდზე ინფორმაციის განთავსება შესაძლებელია ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით.
 • სისტემაში იქნა მოყვანილი არსებული მონაცემთა ბაზა და ძველი მონაცმების არქივი;
 • ვებ. გვერდის  ინტერფეისი  დაიყო ორ  ნაწილად:  გვერდის  ადმინისტრირების  ნაწილი  და გვერდის მომხმარებელის ნაწილი;
 • ვებ.გვერდს დაემატა საკრებულოს სტრუქტურის ვიზუალური სქემა;
 • თითოეული სტატიის ბოლოს დაემატა ე.წ. „მსგავსი ინფორმაციის“ მოდული;
 • ვებგვერდში ინტეგრირებულ იქნა მუნიციპალიტეტის Youtube Channel (არხი);
 • ინფორმაციის გაზიარება და გავრცელება შესაძლებელია სხვადასხვა სოციალური ქსელების საშუალებით;
 • დამუშავდა 70-მდე ცხრილის სტრუქტურა, რომელიც აიოლებს მონაცემების განახლების პროცესს (ადმინისტრატორისთვის) და მონაცემის ძიების პროცესს მომხმარებლისთვის;
 • გვერდის ე.წ „ფრონტ ფეიჯზე“ (თავფურცელი) ავტომატურად გამოდის ინფორმაცია „უახლესი ნორმატიული აქტები”-ის და „აქტების პროექტების“ შესახებ;
 • ე.წ. „სიახლეების“ ნაწილში გამიჯნულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აქტივობები;
 • ვებ-გვერდი  მომზადებულია  სისტემა  wordpress  ის  ბაზაზე.
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content