მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. მარტვილი თავისუფლების ქ. №10-ში მდებარე ქონებიდან 21.01კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (ს.კ: 41.09.04.094.01.508), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქ. მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №39

განკარგულება N39
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content