2022 წლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

ოქმი N3 2022 წლის 19 ივლისი

ოქმი N4 2022 წლის 15 აგვისტო

ოქმი N5 2022 წლის 21 სექტემბერი

ოქმი N6 2022 წლის 5 ოქტომბერი

ოქმი N7 2022 წლის 4 ნოემბერი

ოქმი N8 2022 წლის 22 ნოემბერი

ოქმი N9 2022 წლის 19 დეკემბერი

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content