მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ს/კ 41.12.32.391; 41.06.31.286; 41.13.33.313; 41.11.34.316; 41.02.31.461; 41.08.35.031.01.500; 41.08.35.031.01.501; 41.08.35.031.01.502; 41.08.35.031.01.503; 41.20.31.040.01.500; 41.10.32.235.01.500; 41.10.32.235.01.501; 41.10.32.235.01.502; 41.10.32.235.01.503 სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №65

2022 განკარგულება 65
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content