მუნიციპალური ა.(ა).ი.პ-ები და შ.პ.ს.-ეები

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი –  მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დირექტორი: ბექა ელიავა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქ.№12
ტელეფონი: 551 84 77 88

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის  მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
დირექტორი: გიორგი ყურუა
მისამართი: ქ. მარტვილი, გახოკიძის ქ.№5
ტელეფონი: 599 03 06 82   555 44 63 62

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის  მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
დირექტორი: გიორგი გოროზია
მისამართი: ქ. მარტვილი, გახოკიძის ქ.№5
ტელეფონი: 577 08 31 33

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის
 სამუსიკო სკოლა
დირექტორი: დავით კვანტალიანი
მისამართი: ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ.№12
ტელეფონი: 551 091248

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი
დირექტორი: ირმა გაბისონია
მისამართი: ქ. მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ.№11
ტელეფონი:  551 09 13 90

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა
დირექტორი: ჯესი სურმავა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა N10
ტელეფონი:  595 50 91 11

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი
დირექტორი: დავით თოდუა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა N10
ტელეფონი: 577 95 54 00

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
დირექტორი: როზა ჯანაშია
მისამართი: ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ.№113
ტელეფონი: 555 90 68 04

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content