მუნიციპალური ა.(ა).ი.პ-ები და შ.პ.ს.-ეები

არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი –  მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დირექტორი: ბექა ელიავა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქ.№12
ტელეფონი: 551 84 77 88

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1994 წლის 22 სექტემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, ინგლისური.

ელ.ფოსტა: beqa.eliava@icloud.com

განათლება: წმინდა ნიკოლოზის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2022 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, დირექტორი;

2021-2022 წწ – მწვანე კვადრატი, გაყიდვების მენეჯერი;

2019-2021 წწ – ჰაუს გრუპი, გაყიდვების მენეჯერი;

2015-2018 წწ – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, კომპიუტერის პსეციალისტი;

2014-2015 წწ – ა(ა)იპ მარტვილის კულტურის ცენტრი, კომპიუტერის პსეციალისტი;


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის  მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი


დირექტორი: გიორგი ყურუა
მისამართი: ქ. მარტვილი, გახოკიძის ქ.№5
ტელეფონი: 599 03 06 82   555 44 63 62

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1983 წლის 24 ნოემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ.ფოსტა: giorgi.yurua@yahoo.com

განათლება: 2002-2008 წლები – საქართველოს ეროვნულ-სოციალურ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2015 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი, დირექტორი;

2015 წელი – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის, დირექტორი;

2014-2015 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, აპარატის სპეციალისტი;

2009 წელი – არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი ნაბიჯი“, დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის  მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა


დირექტორი: გიორგი გოროზია
მისამართი: ქ. მარტვილი, გახოკიძის ქ.№5
ტელეფონი: 577 08 31 33

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1970 წლის 31 ივნისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

ელ.ფოსტა: giagorozia@mail.ru

განათლება: 1987-1994 წლები – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2017 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასწავლო-სგანმანათლებლო დაწესებულების მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, დირექტორი;

2014-2017 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე;

2005-2011 წწ – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სააგენტო, განყოფილების უფროსი;

2002-2004 წწ –მარტვილის შპს „შუქი“, მთავარი ინჟინერი;

2001-2002 წწ – მარტვილის რაიონის კომუნალური საწარმო, მთავარი ინჟინერი;

1996-2001 წწ – მარტვილის რაიონის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ფონდი, დირექტორი;

1992-1993 წწ – მარტვილის ადგილობრივი მმართველობის გამგეობის არქიტექტურის განყოფილება, უფროსი სპეციალისტი.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის
 სამუსიკო სკოლა


დირექტორი: დავით კვანტალიანი
მისამართი: ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ.№12
ტელეფონი: 551 091248

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 25 ოქტომბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ.ფოსტა: samusikoskolamartvili@gmail.com

განათლება: – ქუთაისის აკ. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი, ქორეოგრაფიული განყოფილების ქორეოგრაფიული კოლექტივების ხელმძღვანელ-მენეჯერის სპეციალობა. ბაკალავრი. – აკაკი წერეთლის სახელობვის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი. მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, დირექტორი;

2007 წლიდან დღემდე – სსიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი


დირექტორი: ირმა გაბისონია
მისამართი: ქ. მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ.№11
ტელეფონი:  551 09 13 90

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1967 წლის 5 ივნისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

ელ.ფოსტა: Irma.gabisonia12@gmail.com

განათლება: 1986-1991 წლები – თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, რუსული ენის და ლიტერატურის ფაკულტეტი, მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი, დირექტორი;

2008-2013 წწ – წმ. ამბროსი ხელაიას სახელობის სალხინოს სასკოლო გიმნაზია, პრორექტორი;

1996-1998 წწ – მარვილის რაიონის განათლების განყოფილება, მეთოდისტი;

1994-1996 წწ – რუსული ენის რაიონული კოორდინატორი;

1994-2020 წწ – საჯარო და კერძო სკოლებში რუსული ენის პედაგოგი.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა


დირექტორი: ჯესი სურმავა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა N10
ტელეფონი:  595 50 91 11

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1985 წლის 22 აგვისტო

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

ელ.ფოსტა: jesisurmava22@gmail.com . martvilissafexburtoskola@gmail.com

განათლება: 2002- 2006 წლები – საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდის და სპორტის აკადემია, მწვრთნელთა ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2011 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა, დირექტორი;

2006-2010 წწ – მარტვილის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ფეხბურთის მწვრთნელი;

2007-2009 წწ – საფეხბურთო კლუბი მარტვილის „მერანი“, მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი;

2006-2008 წწ – კერძო კომპანია, ხელმძღვანელი.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი


დირექტორი: დავით თოდუა
მისამართი: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა N10
ტელეფონი: 577 95 54 00

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1975 წელი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური.

ელ.ფოსტა: ketilmowyoba@gmail.com

განათლება: 1992-1998 წლები – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, წარმოების ეკონმიკა და მართვის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყიბის ცენტრი, დირექტორი;

2003-2004 წწ – შსს საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახური.


არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი


დირექტორი: როზა ჯანაშია
მისამართი: ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ.№113
ტელეფონი: 555 90 68 04

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1963 წლის 5 მაისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური.

ელ.ფოსტა: martvilisjandacva@gmail.com

განათლება: 1987-1993 წლები – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სანიტარია-ჰიგიენის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2015 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, დირექტორი;

1993 წლიდან დღემდე – მარტვილის მარტვილის სანიტარული ინსპექცია;

1997-2015 წწ – ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში სხვადასხვა პოზიცია (ეპიდემიოლოგი, ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეპიდზედამხედველობის დარგში).


გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content