წერილი მერიას

  შენიშვნა: ეს განცხადება, დოკუმენტაცია „ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიძლება შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია თავის საქმიანობას წარმართავს აღნიშნული კანონის მოთხოვნათა დაცვით, შესაბამისად თქვენი მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ.
  თანახმა ვარ , ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს განცხადების განსახილველადარ ვარ თანახმა

  გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

  Follow by Email
  YouTube
  Skip to content