სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№4

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№5

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№9

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№8

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№3

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№4

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№3

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№2

საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

№7

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content