სამხედრო გაწვევა და რეგისტრაცია

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება №247 მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content