2023 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2023 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები მერია

2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები მერია 2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები საკრებულო  

2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები მერია 2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები საკრებულო  

2020 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2020 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content