წარმომადგენლობითი ხარჯები

2022 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2021 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები

დასაქმებულ პირთა ოდენობა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობაა 143. შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე – 131 შტატგარეშე თანამშრომელი – 12 მდედრობითი…

ა(ა)იპების ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპები 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა ა(ა)იპები 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვა

საწვავის ხარჯები

2022 წლის საწვავის ხარჯები 2021 წლის საწვავის ხარჯები 2020 წლის საწვავის ხარჯები

2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები მერია 2022 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები საკრებულო  

2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები მერია 2021 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები საკრებულო  

2020 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2020 წელს გაწეული ავტოტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

2022 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები

2022 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები მერია 2022 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები საკრებულო

2021 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები

2021 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები მერია 2021 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები საკრებულო  

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content