საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – საკრებულო

2021 წლის ანგარიში მთავრობას

2022 წლის ანგარიში მთავრობას

ინფორმაციის მოთხოვმის თარიღიმომთხოვნი ორგანიზაცია/ფიზიკური პირიშინაარსივადის ფარგლებშიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
11/2/2021საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოშრომის ანაზღაურების, ჯილდოა, ავტომობილების და საწვავის, საკომუნიკაციო მომსახურების და მივლინების, რესტორნებისა და კვების მომსახურებისა და სჩუქრების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
21/2/2021ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრიგათავისუფლებული, გასჩივრებული და აღდგენილი თანამშრომლების შესახებ დიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
39/2/2021საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოსაზოგადოებასტან/მედიასტან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლებთა რაოდენიბისა და ხელფასის შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
46/4/2021ბაკურ გოგოხიაბიუჯეტის დაზუსტების, მერიის დებულების, გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და ჩატარებული სხდომების რაოდენობის თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
517/05/2021ბაკურ გოგოხიასაკრებულოს ბიუროს, კომისიების, ფრაქციების, აკრებულოს აპარატის სტრუქტურის, ვაკანსიების, სამართლებრივი დავების და მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ტაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
624/05/2021დავით სარალიძემივლინების, შრომის ანაზღაურების, უფლებამოსილების განხორციელებასტან დაკავშირებული ხარჯებისა და გასვლითი სხდომების თაობაზე 2019-2022წწდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
729/08/2021თინათინ მერკვილაძესამოქალაქო ბიუჯეტის არსებობის შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
86/9/2021საქარტველოს პარლამენტის წევრი2020-2021 წლებში covid-19-ის პანდემიასტან საბრძოლველად გაწეული ხარჯების შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
922/09/2021ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი - IDFIფულადი ჯილდოების, სახელფასო დანამატის, შრომის ანაზღაურების, წარმომადგენლობითი ხარჯების, საწვავის ხარჯების, საშტატო ნუსხისა და შრ. ხელშეკრულების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
109/11/2021ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი - IDFIმხილების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1120/12/2021ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციათანამდებობრივი სარგოების შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1220/12/2021დემოკრატიული ინსტიტუტიჩატარებული სხდომების, ფრაქციების დასახელებისა და შემადგენლობის და წარმომადგენლობითი კვოტების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1312/1/2022ნათელა ჯანეზაშვილი2019-2021 წლების სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებითდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1421/01/2022საქართელოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციადაუცველი ჯგუფების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1517/02/2022საქართველოს მედია-კლუბიინფორმაცია ფრაქციების თაობაზე 2014-2017წწ 2017-2021წწ. 2021-2025წწ.დიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1611/5/2022საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოლობისტური საქმიანობის განხორციელების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
177/6/2022საქართველოს პარლამენტის წევრისაკრებულოს მიერ შეძენილი ავტომობილების შენახვისა და საწვავის ხარჯების შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1819/08/2022მართა მხეიძებიუჯეტის შესახებ მონაცემებიდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
1930/08/2022საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროგენდერული თანასწორობისა და გენდერული მეინსტრიმინგის მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოების შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
202/12/2022ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი - IDFIსაჯარო ინფორმაცია შრ. ხელშეკრულებების, უფლებამოსილების განხორციელებასტან დაკავშირებული ხარჯების, მივლინების და ინვენტარიზაციის შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2123/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრიუფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებდიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2223/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრიმუნიციპალური პროგრამებისა და ტურიზმის ხელშეწყობის თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2328/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრიმოხელეთა გადამზადების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2417/03/2023საქართველოს ამბებისაკრებულოს წევრებისა საკრებულოს ფრაქციების შესახაბ ინფორმაცია.დიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2520/03/2023საქართველოს ამბებისაკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, მრჩევლებისა და თანაშემწეების შესახებ ინფორმაციადიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია
2622/03/2023ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი დასახლებების თაობაზედიახმარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოგოჩა წოწორია

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content