კომისიები და სამუშაო ჯგუფები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლისა და დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების აქტების მომზადების მიზნით შექმნილი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content