საკრებულოს ბიურო

 

საკრებულოს ბიურობიუროს უფლებამოსილებაბიუროს წევრები
მარტვილის მინიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიურო შედგება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებისაგან.

ა) ადგენს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის და საკრებულოს სამუშაო გეგმისა და სამუშაო პროგრამის პროექტებს;

ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაციულ საკითხებზე;

გ) კოორდინაციას უწევს საკრებულოს კომისიების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას; ამტკიცებს დროებითი სამუშაო ჯგუფების დებულებებს; საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების სამუშაო გეგმებს;

დ) ამტკიცებს (გარდა ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომისა) საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის მიერ განსაზღვრულ და წარდგენილ საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს;

ე) ცნობად იღებს საკრებულოს კომისიის შემადგენლობაში შეტანილ ცვლილებას;

ვ) განიხილავს საკრებულოს სხდომაზე გასატანი სამართლებრივი აქტების პროექტებზე საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების დასკვნებს, რეკომენდაციებს და წინადადებებს;

ზ) იღებს გადაწყვეტილებას სამართლებრივი აქტის პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში და მერიაში გაგზავნის, სამართლებრივი აქტის პროექტზე ძირითადი კომისიის (კომისიების) განსაზღვრის, პროექტის განხილვის ვადების და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შეტანის სავარაუდო თარიღის შესახებ;

თ) ისმენს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;

ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

Nსახელი,გვარითანამდებობატელეფონი
1ლევან სურმავასაკრებულოს თავმჯდომარე577 95 48 30
2ელდარ თოდუასაკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე577 37 35 55
3ალექსანდრე გრიგალავათავმჯდომარის მოადგილე599 53 34 17
4კობა დარჯანიათავმჯდომარის მოადგილე591 00 78 70
5კახაბერ ჯგერენაიასამანდატო,საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე577 95 92 06
6ზურაბ მელიავასაფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე577 95 48 03
7ელიზბარ ახვლედიანისოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე591 95 91 80
8შალვა ბახიაეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე591 93 51 80
9ლაშა ქობალიასოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე593 99 39 49
10ნათია ბჟალავაფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე593 50 20 52
11ვლადიმერ დანელიაფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარე577 78 77 73
12გიორგი ხორავაფრაქცია ,,მარტვილი-საქართველოსთვის" თავმჯდომარე551 04 06 81
13გიორგი ჯიჯელავაფრაქცია "ევროპელი სოციალისტების" თავმჯდომარე599 03 02 39

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content