საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – მერია

2021 წლის ანგარიში მთავრობას

2022 წლის ანგარიში მთავრობას

მერიის საჯარო ინფორმაციის რეესტრი
ინფორმაციის მოთხოვნის თარიღიინფოემაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/ პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
11/6/2021საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოინფორმაცია 2017-2020 წწ ხელფასების, პრემიების, საწვავის, საჩუქრების და სარესტორნო ხარჯების შესახებ1/26/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
21/22/2021საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოინფორმაცია 2020 წლის 24 თებერვლიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დანიშნული და გათავისუფლებული მერის წარმომადგენლების შესახებ1/22/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
31/29/2021ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრიინფორმაცია 2013 წლიდან დღემდე გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ2/2/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
42/8/2021საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოინფორმაცია მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თანამშრომლების შესახებ2/9/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
52/23/2021სამოქალაქო მოძრაობა "ხალხისთვის"ინფორმაცია 2015-2020 წწ ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ3/5/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
63/1/2021პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისთვისინფორმაცია შშმ ბავშვებთან დაკავშირებით3/1/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
73/5/2021მოქალაქე სოფია ქანთარიაინფორმაცია პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ3/5/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
83/17/2021საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფორმაცია შშმ ბავშვებთან დაკავშირებით3/22/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
93/19/2021სამოქალაქო მოძრაობა "ხალხისთვის"ინფორმაცია 2019-2020 წწ განხორციელებიული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ3/30/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
103/23/2021სტუდია "მონიტორის" ჟურნალისტი ნინო შუბითიძეინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, ააიპების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ3/30/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
113/24/2021მოქალაქე ნათია იქელბაიაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების მიზნით გამოყოფილი და გახარჯული თანხების შესახებ3/25/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
123/31/2021საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოინფორმაცია 2012-2020 წწ პრივატიზებული უძრავი ქონების შესახებ4/6/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
133/31/2021ააიპ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელიინფორმაცია სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შესახებ4/2/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
144/5/2021მოქალაქე ბაკურ გოგოხიაინფორმაცია მრჩეველტა საბჭოს, დასახლების საერთო კრების, მერის ანგარიშის შესახებ4/13/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
154/8/2021სამოქალაქო მოძრაობა "ხალხისთვის"ინფორმაცია საავტომობილო გზების რეაბილიტაციაზე დახარჯული თანხების შესახებ4/12/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
164/15/2021მოქალაქე სალომე კვირიკაშვილიინფორმაცია 2020 -2021 წწ გამართული ღონისძიების და ხარჯების შესახებ4/16/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
175/14/2021მოქალაქე ბაკურ გოგოხიაინფორმაცია მერიის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების, მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის, თანამდებობის პირების, ვაკანსიების შესახებ5/20/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
185/21/2021მოქალაქე დავით სარალიძეინფორმაცია ქონების, სარეზერვო ფონდის, ჩატარებული აუდიტის, სასამართლო დავების, მერის წარმომადგენლების, სარეკლამო ხარჯების შესახებ5/31/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
195/31/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილიინფორმაცია დასახლების საერთო კრებების, პეტიციის, მრჩეველტა საბჭოს, მერის ანგარიშების შესახებ6/2/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
205/31/2021მოქალაქე ნინო გელაძეინფორმაცია ბავშთა უფლებების შესახებ6/3/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
216/9/2021მოქალაქე მარიამ მეტრეველიინფორმაცია კონკურსებისა და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ6/16/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
227/5/2021სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაინფორმაცია მერის წარმომადგენლების რაოდენობის და საკადრო ცვლილების შესახებ7/5/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
237/6/2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია სოციალურის სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების დაფინანსების შესახებ7/7/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
247/8/2021მოქალაქე ნია მაქაცარიაინფორმაცია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე7/14/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
257/9/2021მოქალაქე ნია მაქაცარიაინფორმაცია რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემული ქონების და ფინანსების შესახებ7/13/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
267/9/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია ააიპებთან დაკავშირებით7/12/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
277/9/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია მერიის მიერ გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახებ7/20/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
287/9/2021ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაციაინფორმაცია მერიის მიერ გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახებ7/21/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
297/9/2021სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაინფორმაცია შშმ ბავშვების ფიზიკური რეაბილიტაციზე გამოყოფილი თანხების შესახებ8/4/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
307/13/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი მიხეილ სარჯველაძეინფორმაცია მოხელეთა გადამზადებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ7/15/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
317/21/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია მერიის სრეზერვო ფონდის შესახებ7/23/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
327/21/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი მიხეილ სარჯველაძეინფორმაცია მოხელეთა გადამზადებაზე გაწეული ხარჯების დაზუსტების შესახებ7/23/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
337/23/2021სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში დაგეგმილი სოციალური პროგრამების შესახებ8/4/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
347/23/2021მოქალაქე თამთა დანელიაინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურულიპროექტების შესახებ8/5/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
358/2/2021პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისინფორმაცია სოც დაუცველი ოჯახების და ბავშვების შესახებ8/6/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
368/5/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერებზე, საწვავზე, მივლინებაზე და ხელფასების შესახებ8/16/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
378/9/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი თამარ კორძაიაინფორმაცია ააიპების საშტსტო ნუსხის, დებულების და წლიური ბიუჯეტის შესახებ8/16/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
388/17/2021მოქალაქე ოლღა კალინაინფორმაცია შინ მოვლის პროგრამასთან დაკავშირებით8/23/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
398/19/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი მიხეილ სარჯველაძეინფორმაცია სოციალური მუშაკების გდამზადების შესახებ8/20/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
408/20/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი და "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" მარტვილის მერობის კანდიდატის თეიმურაზ ჯანაშიას თანაშემწე ეკა წამალაშვილიინფორმაცია პანდემიის სტატისტიკასთან დაკავშირებით8/23/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
418/24/2021მმართველობს მონიტორინგის ცენტრის მკვლევარი სალომე კვირიკაშვილიინფორმაცია ღონისძიებების შესახებ ბიუჯეტის მითითებით8/27/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
428/30/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი თეიმურაზ ჯანაშიაინფორმაცია საჯარო სკოლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით9/3/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
439/3/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა ნაცვლიშვილიინფორმაცია 2020-2021 წწ პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გაწეული საქმიანობისა და ხარჯების შესახებ9/7/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
449/20/2021ააიპ სამოქალაქო ინიციატივაინფორმაცია პანდემიის დროს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების შესახებ9/20/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
459/20/2021სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაინფორმაცია 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ9/20/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
469/22/2021ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიინფორმაცია მერიაში დასაქმებული საჯარო მოხელეთა შესახებ9/27/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
479/21/2021CENN -ის აღმასრულებელი დირექტორი ნანა ჯანაშიაინფორმაცია მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით9/28/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
4811/15/2021ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიინფორმაცია ეთიკის კოდექსის შესაბამისად დოკუმენტის შემუშავების შესახებ11/15/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
4911/19/2021მოქალაქე სალომე სიჭინავაინფორმაცია მერიაში შემოსული ადმინისტრაციული საჩივრებს რაოდენობის შესახებ11/19/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
5011/18/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული სსიპ-ების შესახებ11/24/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
5111/18/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებულ სახელოვნებო დაწესებულების შესახებ11/24/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
5211/18/2021საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული ააიპ-ების შესახებ11/24/2021მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
531/17/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესახებ1/20/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
541/17/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი მიხეილ სარჯველაძეინფორმაცია სპც. მუშაკის თანამდებობაზე ვაკანსიის არსებობის სესახებ1/18/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
551/17/2022ასოციაცია ჰერა-XXI დირექტორი სისო წულეისკირიინფორმაცია გენდერული საბჭოს/ქალთა ოთახის შესახებ1/18/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
561/13/2022მოქალაქე ნათელა ჯანეზაშვილიინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკის შესახებ1/14/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
571/26/2022ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფორმაცია დაუცველი ჯგუფების შესახებ1/31/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
582/8/2022მარტვილის საკრებულოს ფრაქციის "მარტვილი-საქართველოსთვის" თავმჯდომარე გიორგი ხორავაინფორმაცია თანამდებობის პირებზე და საჯარო მოხელეებზე საწვავის ლიმიტების შესახებ2/9/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
592/9/2022საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი ქეთვეან გიგინეიშვილიინფორმაცია სოციალური მუშაკებთან დაკავშირებით2/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
602/8/2022საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძეინფორმაცია გამომცემლობების რედაქტორების შესახებ2/11/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
612/15/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ბოტკოველიინფორმაცია მუნიციპალური ააიპ-ების შესახებ2/18/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
622/22/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიინფორმაცია 2013-2022 წწ მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების და საწვავზე გაწეული ხარჯების შესახებ3/1/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
632/16/2022საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილიინფორმაცია მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით3/1/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
642/18/2022მოქალაქე ნასტასია არაბულიინფორმაცია მერიაში სასაქმებულების, ბიუჯეტის, ააიპების, სარეზერვო ფონდის, შენობების, ავტომობილების შესახებ3/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
653/2/2022მარტვილის საკრებულოს ფრაქციის "მარტვილი-საქართველოსთვის" თავმჯდომარე გიორგი ხორავაინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ3/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
663/7/2022ააიპ "მშობლების ორგანიზაცია ტიპი 1 დიაბეტისთვის"ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირებისთვის სახმარების შესახებ3/9/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
673/9/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიმიწოდებული ინფორმაციის დაზუსტება 2013-2022 წწ შეძენილი ავტომობილებისათვის დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების შესახებ3/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
683/16/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ3/16/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
693/16/2022მოქალაქე ია მელიქიძეინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დევნილი პირების განსახლების ობიექტების შესახებ3/17/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
703/18/2022საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდს რეგიონულ წარმომადგენლობის კოორდინატორი არჩილ თოდუაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპების შესახებ3/22/3022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
713/31/2022გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება "აი ფაქტის" ჟურნალისტი ქეთევან მოსიავაინფორმაცია მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის შესახებ4/1/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
723/28/2022საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდს რეგიონულ წარმომადგენლობის კოორდინატორი არჩილ თოდუაინფორმაცია 2020-2021 წწ ტენდერების შესახებ4/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
734/12/2022ააიპ "საქართველოს მედია-კლუბი" თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქლაქეების შესახებ4/14/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
744/15/2022გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება "აი ფაქტის" ჟურნალისტი ია ასათიანიინფორმაცია 2020-2022 წწ ეპარქიების დაფინანსების შესახებ4/15/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
754/15/2022მოქალაქე მარიამ გელაშვილიინფორმაცია მერიის საშტატო ნუსხის შესახებ4/19/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
764/20/2022პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისინფორმაცია სპორტული წრეების შესახებ გენდერულ ჭრილში4/29/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიათამარ წივწივაძე
775/6/2022მოქალაქე ნატო მირზაშვილიინფორმაცია მერიაში სექსუალური შევიწროების რეაგირების შიდა მექანიზმების შესახებ5/11/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
785/13/2022ააიპ "საქართველოს მედია-კლუბი" თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილიინფორმაცია ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ5/16/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
796/1/2022სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაინფორმაცია მერიის ახალგაზრდული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ6/2/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
806/8/2022მარტვილის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავაინფორმაცია 2013-2022 წწ მერიის მიერ საკრებულოსთვის შეძენილი ავტომობილების და საწვავზე გაწეული ხარჯების შესახებ6/9/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
817/18/2022ააიპ "საქართველოს მედია-კლუბი" თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების შესახებ7/22/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
829/8/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძეინფორმაცია ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ9/9/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
839/12/2022მმართველობის ონიტორინგის ცენტირ მკვლევარი დავით მჟავანაძეინფორმაცია მუნიციპალური ააიპ-ების შესახებ9/15/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
849/16/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანი წითლიძეინფორმაცია წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით9/30/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
859/21/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძეინფორმაცია მუნიციპალური ააიპ-ების შესახებ10/3/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
869/27/2022საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/ დედამიწის მეგობრები -საქართველოინფორმაცია ტყის მართვის საკითხებზე10/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
879/30/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მრავალშვილიანების სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ10/3/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
889/30/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიინფორმაცია ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ10/4/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
8910/7/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანი წითლიძეინფორმაცია დასახლების საერთო კრებების, პეტიციების და მრჩეველთა საბჭოს შესახებ10/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9010/17/2022მედია ორგანიზაცია "კაქტუს-მედიის" ჟურნალისტი ინდირა ევგენიძეინფორმაცია მიწის რეგისტრაციის შესახებ10/27/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9111/2/2022მოქალაქე აკაკი ახალაიაინფორმაცია მრჩეველტა საბჭოს შესახებ11/3/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9211/4/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ხაბეიშვილიინფორმაცია მუნიციპალური ქონების შესახებ11/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9311/4/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია სოციალური პროგრამების შასახებ11/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9411/4/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია განათლების გავითარების კუთხით არსებული პროგრამების შესახებ11/11/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9511/21/2022საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილიინფორმაცია განათლების დაწესებულებების შესახებ11/29/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9611/29/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია გენდერული თანასწორობის პროგრამებზე12/6/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9711/29/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია გაზიფიცირების შესახებ12/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9811/30/2022ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიინფორმაცია სარგოების, მივლინების, საწვავის, კონკურსის, ჯარიმების და შესყიდვების შესახებ12/7/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
9912/1/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ხაბეიშვილიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის შესახებ12/6/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10012/5/2022საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილიინფორმაცია დიალიზის პროგრამის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ12/6/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10112/8/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი კახა კახიშვილიინფორმაცია სასადილოების მონიტორინგის შესახებ12/13/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10212/9/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია სტუდენტების დახმარების პროგრამის შესახებ12/19/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10312/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია საწვავზე გამოყოფილი თანხების შესახებ12/19/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10412/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ელისაშვილიინფორმაცია უსახლკაროთა პროგრამის შესახებ12/14/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10512/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების შესახებ12/16/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10612/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ12/21/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10712/12/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ12/14/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10812/13/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ბეჟაშვილიინფორმაცია პრივატიჟებული ქონების შესახებ12/21/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
10912/15/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ12/19/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11012/15/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია სარეზერვო ფონდის შესახებ12/21/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11112/16/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია გაცემული ნებართვების შესახებ1/21/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11212/19/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ხაბეიშვილიინფორმაცია სპორტული სკოლების შესახებ12/21/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11312/19/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია სკოლებში მოსწავლეთა კვების შესახებ12/23/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11412/22/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ12/26/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11512/26/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია მუნიციპალური ქონების შესახებ12/10/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11612/26/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა წითლიძეინფორმაცია მუნიციპალური ააიპ-ების შესახებ12/26/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11712/26/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძეინფორმაცია ბავშვთა უფლებების დაცვის პროგრამის შესახებ12/27/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11812/27/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მერიის მიერ განხორციელებული შესყიდვის შესახებ1/10/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
11912/29/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მერიის მიერ განხორციელებული საკონსულტაციო ხელშეკრულების შესახებ12/29/2022მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
12012/30/2022საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიინფორმაცია მუნიციპალური ქონების შესახებ1/10/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1211/13/2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია მარტვილში, ჭყონდიდელის ჩიხში წყალმომარაგების სამუშაოების შეჩერების შესახებ 1/18/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1221/13/2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებით1/18/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1231/20/2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეინფორმაცია წლის მიწოოდების გრაფიკის შესახებ24.01.2023 წ.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1241/25/2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა სამნიძეითხოვს დეტალურ ინფორმაციას წინა სამ წერილთან დაკავშირებით, რომლებიც შეეხებოდა წყალმომარაგებას25.01.2023 წ.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1252/8/2023მოქალაქე გენადი დარცილმელიაინფორმაციამიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესახებ2/9/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
1262/22/2023მოქალაქე ცოტნე ჯიქიაინფორმაცია 2004 წლიდან დღემდე მერიის თანამშრომლების ბიოგრაფიების შესახებ2/28/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
12722/03/2023საქართველოს ამბები"-ს რედაქტორი გელა მთივლიშვილიინფორმაცია მერის მოადგილეების, თანაშემწის და მრჩევლის შესახებ24/03/2023მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაია ბჟალავა
128
129
130

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content