შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესი და პირობები

  ექსპლუატაციაში   მიღებისათვის ვარგისად აღიარება  ნიშნავს დასრულებული მშენებლობის სამშენებლო/სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის საბოლოო დადგენას. გადაწყვეტილება შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content