დასაქმებულ პირთა ოდენობა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობაა 143. შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე – 131 შტატგარეშე თანამშრომელი – 12 მდედრობითი…

დასაქმებულ პირთა ოდენობა საკრებულოში

მარტვილის საკრებულოში და საკრებულოს აპარატში დასქმებულთა რაოდენობაა 53 დეპუტატი 36 აპარატი 13 ხელშეკრულება 4 მდედრობითი 12…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content