მერიის სამსახურის უფროსები


ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

რობერტ კოტია 

ტელ: 599 03 06 12

ელ-ფოსტა: robertkotia@gmail.com; robert.kotia@martvili.gov.ge

ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1959 წელი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

განათლება: 1978-1983 წლები – ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

2000-2001 წწ – სენაკის ზონალური საგადასახადო ინსპექციის კონტროლის განყოფილება, საგადასახადო ინსპექტორი;

1998-2000 წწ – მარტვილის რაიონის ადგილობრივი მმართველობა, თავმჯდომარის პირველი მაოდგილე;

1996-1998 წწ – მარტვილის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია, უფროსი;

1991-1996 წწ – მარტვილის ფირმა“მერკური“, უფროსის მოადგილე;

1988-1991 წწ – გეგეჭკორის შემნახველი ბანკი, მმართველი;

1985-1988 წწ – გეგეჭკორის რაიონის საფინანსო განყოფილება, სახელმწიფო შემოსავლების ინსპექციის უფროსი;

1984-1985 წწ – სახელმწიფო შემოსავლების უფროსი ეკონომისტი;

1983-1984 წწ – გეგეჭკორის რაიონის ფინგანის სახელმწიფო შემოსავლების ეკონომისტი;

1976-1978 წწ – ბანძის მევენახეობის მეურნეობის მუშა.


საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსის მ/შ
ბონდო თოფურია
ტელ: 577 95 40 21
ბიოგრაფია
დაბადების თარიღი: 1990 წლის 27 სექტემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

განათლება: 2007-2011 წლები – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2021 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ;

2016 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი;

2012-2016 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მთ. სპეციალისტი.


ეკონომიკური განვითარების,
ქონების მართვისა და სტატისტიკის
სამსახურის უფროსი 
სიმონ რევია 
ტელ: 577 62 01 82
ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1979 წლის 24 ნოემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

განათლება: 1998-2002 წლები – ქ. ქუთაისის საერო ინსტიტუტი გელათი, იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2019 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი;

2005-2016 წწ – საჯრო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მარტვილის სარეგისტრაციო სამსახურის უფროსი.


ინფრასტრუქტურის, ურბანული
განვითარებისა და არქიტექტურის
სამსახურის უფროსის მ/შ
ნუგზარ ცანავა
ტელ: 577 15 14 27
ელ-ფოსტა: nugzar.tsanava@martvili.gov.ge

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის,
ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამსახურის უფროსი 
მურმან წოწორია
ტელ: 577 95 48 07
ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1961 წლის 2 იანვარი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

განათლება: 1978-1984 წლები – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 2005 წელს დაამთავრა სოხუმის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი;

2005-2013 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მტავარი სპეციალისტი;

2000-2005 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ძეგლტა დაცვის სამსახურის უფროსი;

1995-2000 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, პრეს-ცენტრის უფროსი;

1993-1994 წწ- გაზეთი „კულტურა და ბიზნესი“ და „მარტვილის მოამბე“ მთავარი რედაქტორი;

1993 წელი – სოფ ხუნწის აგროფირმის დირექტორი;


შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,
ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთა საქმეების სამსახურის უფროსი
როლანდ წულაია
ტელ: 577 95 92 01
ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1961 წლის 4 აპრილი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

განათლება: 1978-1983 წლები – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო-ფიზიკური ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2016 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის უფროსი;

2007-2014 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის რწმუნებული ქ. მარტვილის ტერიტორიულ ერთეულში;

2004-2006 წწ – მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, საკრებულოს წევრი, საკრებულოს მდივანი, საკრებულოს თავმჯდომარე;

1991-1993 წწ – მარტვილის რაიონის ოპტიკურ-მექანიკური ქარხანა, წარმოების უფროსი;

1989-1990 წწ – მარტვილის რაიონის ოპტიკურ-მექანიკური ქარხანა, განყოფილების უფროსი;

1985-1986 წწ – იაკუტიის ასს რესპუბლიკის გაერთიანება „ბაშენერგომშენი“, ინჟინერი;

1983-1985 წწ – მარტვილის რაიონის ოპტიკურ-მექანიკური ქარხანა, ტექნოლოგი.


შიდა აუდიტის
სამსახურის უფროსი
ვანო კუდავა
ტელ: 599 03 06 69
ბიოგრაფია

დაბადების თარიღი: 1984 წლის 7 იანვარი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული, გერმანული.

განათლება: 2002-2006 წლები – საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტი.

2009 წელს საქართველოს შსს აკადემია უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლის გადამზადების კურსი. 2011 წელს შსს აკადემია დეტექტივ-გამომძიებლის გადამზადების კურსი.

სამუშაო გამოცდილება: 2009-2011 წწ – შსს სამეგრელო ზემო-სვანეთის მარტვილის რაიონული საამმართველოს უბნის ინსპექტორ-გამომძიებელი;

2011-2014 წწ – შსს სამეგრელო ზემო-სვანეთის მარტვილის რაიონული სამმართველოს დეტექტივების განყოფილების გამომძიებელი. 2014 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.


სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის უფროსი
ვანო გაგუა
ტელ: 599 03 06 72
ბიოგრაფია
დაბადების თარიღი: 1968 წლის 1 სექტემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ენები: ქართული, რუსული.

განათლება: 1986-1991 წლები – ქ. მოსკოვის უმაღლესი სამხედრო სამეთაურო საინჟინრო სასწავლებელი, წოდება ლეიტენანტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლიდან დღემდე – მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი;

2008-2012 წწ – საჰაერო თავდაცვის საზენიტო სარაკეტო დივიზიონის ინჟინერ-ოპერატორი;

2004-2007 წწ – საჰაერო თავდაცვის მეორე ბრიგადის შტაბის უფროსის მოადგილე;

2002-2004 წწ – საჰაერო ძალების მეორე ბრიგადის S1-ის უფროსი;

1999-2002 წწ – საქართველოს საჰაერო თავდაცვის ძალების II ბრიგადის კადრებისა და სამწყობრო ნაწილის უფროსი;

1995-1999 წწ – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მეორე ბრიგადის საზენიტო-სარაკეტო დივიზიონის მეთაური.

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content