მერიის სამსახურის უფროსები


ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

რობერტ კოტია 

ტელ: 599 03 06 12

ელ-ფოსტა: robertkotia@gmail.com


საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსის მ/შ
ბონდო თოფურია
ტელ: 577 95 40 21
ელ-ფოსტა: btopuria27@gmail.com

ეკონომიკური განვითარების,
ქონების მართვისა და სტატისტიკის
სამსახურის უფროსი 
სიმონ რევია 
ტელ: 577 62 01 82
ელ-ფოსტა: reviakoba@gmail.com

ინფრასტრუქტურის, ურბანული
განვითარებისა და არქიტექტურის
სამსახურის უფროსის მ/შ
ნუგზარ ცანავა
ტელ: 577 15 14 27
ელ-ფოსტა:

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის,
ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამსახურის უფროსი 
მურმან წოწორია
ტელ: 577 95 48 07
ელ-ფოსტა: murmantsotsoria@gmail.com

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,
ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთა საქმეების სამსახურის უფროსი
როლანდ წულაია
ტელ: 577 95 92 01
ელ-ფოსტა: rolandtsulaia@gmail.com

შიდა აუდიტის
სამსახურის უფროსი
ვანო კუდავა
ტელ: 599 03 06 69
ელ-ფოსტა: vano.kudava@mail.ru

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის უფროსი
ვანო გაგუა
ტელ: 599 03 06 72
ელ-ფოსტა: vano.gagua@gmail.com

 

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content