მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე

განკარგულება №16

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირების (პირველადი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების-სამსახურის უფროსების) ანგარიშის შეფასება 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

განკარგულება №15

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 5 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №14

,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად განსახორციელებელი სამუშაოების მოწონების თაობაზე

განკარგულება №13

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №12  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №11

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად გელა საკანდელიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება №10

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №9

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 5 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №8  

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content