მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 1 მარტის ბრძანების დანართი 1 მარტის ბრძანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი კაპიტალური ბიუჯეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი – პირველადი ვარიანტი საშუალოვადიანი გეგმა 2024-2027 ოქმი N1. 2024-2027 წლების…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2023-2025-წლის-პრიორიტეტები-პროგრამები-და-მოსალოდნ.pdf ააიპები-2023-წ.-1.pdf განმარტებითი-ბარათი-2023-წ.pdf კაპიტალური-ბიუჯეტი.pdf მარტვილი-ბიუჯეტის-დადგენილება-2022-წ.pdf სამოქალაქო-მრჩეველთა-საბჭოს-სხდომის-ოქმი.pdf      

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2022 ბიუჯეტი დადგენილება 2022 ა(ა)იპები 2021-2022 წ. შემოსავლები, გადასხდელები 2022-2025 წლის პრიორიტეტები პროგრამები და…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

მარტვილი მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში საკრებულოს დადგენილება N5…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content