საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

ია ბჟალავა

ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობ: 599 03 06 63

ელ-ფოსტა: martvilismeria@gmail.com


მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

გოჩა წოწორია

აპარატის უფროსი

მობ: 577 95 92 00

ელ-ფოსტა: go.tsotsoria@gmail.com

gocha.tsotsoria@martvili.gov.ge

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content