მოსახლეობა

მოსახლეობის რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით

   Nადმინისტრაციული ერთეულებიმოსახლეობა
1ქ. მარტვილი6696
2დიდი ჭყონი3919
3სალხინო3965
4ნაგვაზაო2590
5ვედიდკარი2758
6აბედათი2619
7ბანძა2047
8გაჭედილი2007
9თამაკონი2186
10ლეხაინდრაო2112
11კურზუ1931
12ტალერი1861
13ხუნწი1737
14სერგიეთი1403
15კიწია1685
16ინჩხური1818
17ნახუნაო1167
18გურძემი1109
19ონოღია1130
20ნაჯახაო1718
21დოშაყე515
სულ:46973

 

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content