საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წესი და ფორმა

ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი

საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

პროაქტიული წესით გამოქვეყნება

გადმოწერეთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა word-ის ფორმატში
sajaro_informaciis_forma

 

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content