მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურების 2023 წლის ანგარიშები

ადმინისტრაციული სამსახურის 2023 წლის ანგარიში ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის 2023 წლის ანგარიში ზედამხედველობის…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 1 მარტის ბრძანების დანართი 1 მარტის ბრძანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი კაპიტალური ბიუჯეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურების 2022 წლის ანგარიშები

ადმინისტრაციული სამსახურის 2022 წლის ანგარიში ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის 2022 წლის ანგარიში ინფრასტრუქტურის,…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურების 2021 წლის ანგარიშები

ადმინისტრაციული სამსახურის 2021 წლის ანგარიში ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის 2021 წლის ანგარიში ინფრასტრუქტურის,…

მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2021 წლის ანგარიშები

მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2021 წლის ანგარიშები

მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიშები

მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიშები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო” ოქმი N1

25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალსიწინებული შემდეგი საკითხები: 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 იანვრის მორიგი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content