სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

2022 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ა(ა)იპების ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპები 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა ა(ა)იპები 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვა

მიმდინარე ტენდერები

ჩატარებული ტენდერები

2022-წელს-გამოცხადებული-ტენდერები 2021-წელს-გამოცხადებული-ტენდერები 2020-წელს-გამოცხდებული-ტენდერები

კანონმდებლობა

საჯარო-სამსახურში-კონკურსის-ჩატარების-წესის-შესახებ საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამსახურის-შესახებ საქართველოს-ზოგადი-ადმინისტრაციული-კოდექსი ბრძანება-სკონსურსო-კომისიის-შექმნის-შესახებ  

ვაკანსია

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებულ შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე: ▶ მარტვილის მუნიციპალიტეტის…

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

სკრინინგის განცხადება – სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი,…

მერია ია ბჟალავა ტელ: 599 03 06 63 mail: bzhalva86@gmail.com ia.bzhalava@martvili.gov.ge მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content