ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა

3 დეკემბერს , 12:00 საათზე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი:

  1. მარტვილის N65 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება;

/მომხსენებელი-პეტრე მანტუა/

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-პეტრე მანტუა/

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა;

/მომხსენებელი-პეტრე მანტუა/

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

/მომხსენებელი-პეტრე მანტუა/

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაფუძვნების ცნობად მიღების შსახებ.

/მომხსენებელი-ირინა გადელია, საკრებულოს წევრი/

6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-ირინა გადელია, საკრებულოს წევრი/

7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობის პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

12. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

13. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

14. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

16. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

17. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

18. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

19. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

21. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

One thought on “ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა

Comments are closed.

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content