მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება №8

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება №7

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება №6

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება №5

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №4

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის თაობაზე

განკარგულება №3

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის თაობაზე

განკარგულება №2

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის თაობაზე

განკარგულება №1

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content