მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2023-2026 წლის პრიორიტეტები პროგრამები და მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 2…

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2022 ბიუჯეტი დადგენილება 2022 ა(ა)იპები 2021-2022 წ. შემოსავლები, გადასხდელები 2022-2025 წლის პრიორიტეტები პროგრამები და…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content