მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

კაპიტალური ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი

2024 აიპები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content