მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

1 მარტის ბრძანების დანართი

1 მარტის ბრძანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ცვლილება N1

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content