მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

8 აპრილს გაიმართა მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  ზაალ გოროზია.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხები

1.  ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი – ზაალ გოროზია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

2.   ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 31 დეკემბრის №32  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი-ზაალ გოროზია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

3.      აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთდროული ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ.

/მომხსენებელი-ზაალ გოროზია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

4.      იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორის წინადადების განხილვა ტრენინგთან დაკავშირებით.

5.      გახოკიძის ქუჩის  ნუმერაციის შესახებ.

/მომხსენებელი-ზაალ გოროზია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

სხდომას ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი მამუკა დანელია,  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ლევან თოფურია,  განყოდილების უფროსი ქეთევან ბაჩილავა, საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები, აღნიშნულ საკითხებზე დამსწრე საკრებულოს წევრებს შორის გაიმართა დებატები, რის შემდეგაც საკითხებს ეყარა კენჭი და მიღებულ იქნას შესაბამისი დადგენილება და განკარგულება.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content