საკრებულოს სხდომა

9 თებერვალს , 12 საათზე , საკრებულოს  სხდომა გაიმართა, მას საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია უძღვებოდა. 
დღის წესრიგი

  1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წესდებაში ცვლილებების განსახორციელებლად გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის N53 განკარგულებაში ცვლილევბის შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

  • თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მ/შ გიორგი გოროზია/
  1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის 25 დეკემბრის N67 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

/თანამომხსენებელი-ბონდო თოფურია, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მთ. სპეციალისტი/

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაგვაზაოში მცხოვრებ სოფიო სურმავას განცხადების განხილვა.

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content