საკრებულოს სხდომის ანონსი

⏰21 იანვარს, 13:00 საათზე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მე-5 მოწვევის საკრებულოს პირველის სხდომა გაგრძელდება , რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავა გაუძღვება.
➡დღის წესრიგი:
▶️1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობის პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️12. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️13. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️14. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე/
▶️15. სხვადასხვა
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content