მე-5 მოწვევის საკრებულოს პირველის სხდომა გაგრძელდა

დღეს 12:00 საათზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მე-5 მოწვევის საკრებულოს პირველის სხდომა გაგრძელდება , რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავა უძღვებოდა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხები :👇

🔵1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობის პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ; /მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ; /მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის პერსონალური შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵12. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵13. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/
🔵14. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/მომხსენებელი-ლევან სურმავა, საკრებულოს თავმჯდომარე/

✅სხდომაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ არჩეულ იქნა ელდარ თოდუა („ევროპელი სოციალისტები“)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნა ალექსანდრე გრიგალავა. (,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნა კობა დარჯანია.(,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა კახაბერ ჯგერენაია.(,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ზურაბ მელიავა.(,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ელიზბარ ახვლედიანი.(,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა შალვა ბახია.(,,ქართული ოცნება დემოკრატიული-საქართველო”)

✅მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ლაშა ქობალია.(„ევროპელი სოციალისტები“)

25 იანვრის სხდომის ფოტო ალბომი

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content