სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები

№1 საბავშვო ბაგა-ბაღი

გამგე: დარეჯან კეკელია

მისამართი: ქ.მარტვილი, ჭავჭავაძის ქ. N11

ტელეფონი: 595 57 01 15

ელ-ფოსტა: kekeliadarejan2@gmail.com


№2 საბავშვო ბაგა-ბაღი

გამგე: მაყვალა ბაღიშვილი

მისამართი: ქ.მარტვილი მშვიდობის N2

ტელეფონი: 595 51 01 14

ელ-ფოსტა: bagishvili08@gmail.com


ნახარებაოს საბავშვო ბაღი

გამგე: მაია ჯანიაშვილი

მისამართი: მარტვილი ,სოფ. ნახარებაო

ტელეფონი: 595 51 04 01

ელ-ფოსტა: janiashvilim940@gmail.com


ლეციცხვაიეს საბავშვო ბაღი

გამგე: ნარი წოწორია

მისამართი: ლეციცხვაიეს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 61

ელ-ფოსტა: nariwoworia5@gmail.com


ნაგვაზაოს საბავშვო ბაღი

გამგე: მარინე გვაზავა

მისამართი: ნაგვაზაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 595 51 03 99

ელ-ფოსტა: gvazavamarina2@gmail.com


ლეხაინდრაოს საბავშვო ბაღი

გამგე: გულნარა რუსია

მისამართი: ლეხაინდრაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 61

ელ-ფოსტა: gulnararusia24@gmail.com


ნაჯახაოს საბავშვო ბაღი

გამგე: ეკა ქაჯაია

მისამართი: ნაჯახაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 595 51 03 00

ელ-ფოსტა: qajaia.lamzira75@gmail.com


ბანძის საბავშვო ბაღი

გამგე: ეკა პატარაია

მისამართი: ბანძას ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 595 51 01 07

ელ-ფოსტა: ekapataraia5@gmail.com


ვედიდკარის საბავშვო ბაღი

გამგე: ლელა ურიდია

მისამართი: ვედიდკარის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 595 51 03 22

ელ-ფოსტა: lelauridia7@gmail.com


ჯოლევის საბავშვო ბაღი

გამგე: მანონი მიქავა

მისამართი: ჯოლევის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 64

ელ-ფოსტა: miqavamanoni22@gmail.com


აბედათის საბავშვო ბაღი

გამგე: ნათია კიკალიშვილი

მისამართი: აბედათის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 96

ელ-ფოსტა: kikalishvilinatia8@gmail.com


გაჭედილის საბავშვო ბაღი

გამგე: მანონი ბერიშვილი

მისამართი: გაჭედილის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 33 21 34

ელ-ფოსტა: manoniberishvili71@gmail.com


ბალდის საბავშვო ბაღი

გამგე: თამარ ბართია

მისამართი: ბალდის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 33 21 31

ელ-ფოსტა: tamaribartia@gmail.com


დიდი ჭყონის საბავშვო ბაღი

გამგე: ქეთო ნანავა

მისამართი: დიდი ჭყონის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 76

ელ-ფოსტა: nanabechvaia892@gmail.com


კიწიის საბავშვო ბაღი

გამგე: ხათუნა ბერიძე

მისამართი: კიწიის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 95 35 40

ელ-ფოსტა: beridzexatuna93@gmail.com


სალხინოს საბავშვო ბაღი

გამგე: ვაკონა მორგოშია

მისამართი: სალხინოს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 68

ელ-ფოსტა: macacojanashia@gmail.com


ტალერის საბავშვო ბაღი

გამგე: ბელა ჯიჯელავა

მისამართი: ტალერის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 32 55 26

ელ-ფოსტა: belajijelava555@gmail.com


კურზუს საბავშვო ბაღი

გამგე: ქეთო საჯაია

მისამართი: კურზუს ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 66 50 89

ელ-ფოსტა: qetevan.sajaia31@gmail.com


თამაკონის საბავშვო ბაღი

გამგე: დარეჯან ეთერია

მისამართი: თამაკონის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 32 07 52

ელ-ფოსტა: eteriadarejan@gmail.com


სერგიეთის საბავშვო ბაღი

გამგე: ნონა ნაჭყებია

მისამართი: სერგიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 31 07 76

ელ-ფოსტა: noona.nachyebia@gmail.com


ინჩხურის საბავშვო ბაღი

გამგე: მავლინა ბაჩილავა

მისამართი: ინჩხურის ადმინისტრაციული ერთეული

ტელეფონი: 577 31 10 28

ელ-ფოსტა: mavlina.bachilava@gmail.com

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content