მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი – პირველადი ვარიანტი

საშუალოვადიანი გეგმა 2024-2027

ოქმი N1. 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დადგენის შესახებ

ოქმი N2. 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი დოკუმენტის მოწონების შესახებ

ბრძანება N58.5823244001 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი განვითარების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

2023 წლის ა(ა)იპების მესამე კვარტლის ანგარიში

2023 წლის ა(ა)იპების მეორე კვარტლის ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მესამე კვარტლის ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მეორე კვარტლის ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის ანგარიში

2023 წლის ა(ა)იპების პირველი კვარტლის ანგარიში

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ბიუჯეტის ცვლილება №1

ბიუჯეტის ცვლილება №9

ბიუჯეტის ცვლება №15

ბიუჯეტის ცვლილება №17

ბიუჯეტის ცვლილება №26

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 1

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 2

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 3

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 4

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 4

ბრძანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ბრძანების დანართები

 

 

 

 

 

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content