მიმდინარე ტენდერები

მარტვილის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული ტენდერები
ტენდერის დასახელება (CPV კოდი)გამოცხადების თარიღისატენდერო თანხადასრულების თარიღისატენდერო განცხადების ნომერიტენდერის სტატუსიშემსრულებელი ორგანიზაცია (ტენდერში გამარჯვებული)დაფინანსების წყაროშესყიდვის ბმული
12345678910
1შემსყიდველის მიერ მიწოდებული მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების, ასევე მუნიციპალიტეტის კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური და ისტორიული ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის განთავსება გაზეთის პირველ და მეორე გვერდებზე (სექტემბრის თვის სპეციალურ ნომერში ოთხ გვერდზე, ხოლო ნოემბრის თვეში 12 გვერდზე), კვარტალში ერთხელ რედაქციის მიერ ინტელექტუალურ- შემეცნებითი არანაკლებ ერთი საბავშვო გვერდის განთავსება და გაზეთის თითოეული ნომრის 300 ეგზემპლარის მოწოდება ყოველთვიურად შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.დამატებით მაისის თვეში A4 ფორმატის 8 გვერდიანი ფერადი საბავშვო გაზეთის გამოცემა და გაზეთის 130 ეგზემპლარის მოწოდება შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. 79800000 105.01.23, 15:3513,000.0013.01.23, 14:00SPA230000012ხელშეკრულება დადებულიათავისუფალი პრესაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=495027&lang=ge
2მარტვილის მუნიციპალიტეტში ტალერი-დღვანის გზის (ჩაის პლანტაციებთან მისასვლელი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000105.01.23, 15:379,915.0016.01.23, 13:00NAT230000082ხელშეკრულება დადებულიათენგიზ ბერიშვილიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=495026&lang=ge
32023-2024 წლების განმავლობაში მარტვილის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2022წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე 71200000117.01.23, 15:3052,750.0001.02.23, 12:00NAT230000827ხელშეკრულება დადებულიაშპს თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=492402&lang=ge
4მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა 50100000227.01.23, 13:003,500.0027.01.23, 13:00SPA230000102ხელშეკრულება დადებულიაანა კაჭარავაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=497565&lang=ge
5მუნიციპალური საჭიროებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა 60100000124.01.23, 16:4810,000.0001.02.23, 13:30SPA230000153ხელშეკრულება დადებულიაციალა ჭელიძეადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=499363&lang=ge
6მარტვილის მუნიციპალიტეტში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის საჭირო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით 71300000226.01.23, 15:5525,000.0003.02.23, 16:00SPA230000192ხელშეკრულება დადებულიაშპს ინჟინერიუსიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=496425&lang=ge
7სხვადასხვა დასახელების საგზაო ავეჯის სახელმწიფო შესყიდვა. 34900000 226.01.23, 17:4028,200.0008.02.23, 12:30SPA230000197ხელშეკრულება დადებულიაგზაჯვარედინიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=499322&lang=ge
8მარტვილის მუნიციპალიტეტის კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ალერტის უბანში ლეწიფურიეს უბანში კარლო გაბუნიას სახლთან მილხიდის მოწყობის სამუშაოები. 45200000130.01.23, 17:461,985.0013.02.23, 12:30NAT230001889ხელშეკრულება დადებულიაკაპიტონ კაკულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttp://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=500452&lang=ge
9მარტვილის მუნიციპალიტეტის კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ალერტის უბანში მდ. მეტერიაზე კაკულიების უბანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობის სამუშაოები (მეორე ეტაპი). 45200000230.01.23, 17:4720,490.0013.02.23, 13:30NAT230001890ხელშეკრულება დადებულიაკაპიტონ კაკულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttp://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=500463&lang=ge
10მისაბმელი სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო შესყიდვა 34200000 131.01.23, 18:2649,500.0008.02.23, 14:00NAT230002022დასრულებულია უარყოფითი შედეგითადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=499635&lang=ge
112023-2024 წლების განმავლობაში მარტვილის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2023 წელს დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე. 71200000301.02.23, 17:09372,000.0013.02.23, 12:30SPA230000270ხელშეკრულება დადებულიაშპს ექსპერტ ჰაუსიადგილობრივი ბიუჯეტიhttp://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501387&lang=ge
12მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა 5010000002.02.23, 10:11344,506.0013.02.23, 13:30SPA230000283არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttp://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=499546&lang=ge
13ნაგვაზაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სილაგავების უბნისა და ქ. მარტვილის ნახარებაოს (გვილავების) უბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 45200000203.02.23, 13:19724,580.0024.02.23, 15:00NAT230002309ხელშეკრულება დადებულიამარტვილავტოგზასაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501168&lang=ge
14ქ. მარტვილში ბაძაღუას ქუჩის №2 ჩიხის (ყოფილი პურკომბინდატი) საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 45200000203.02.23, 13:20412,230.0024.02.23, 16:00NAT230002310ხელშეკრულება დადებულიამარტვილავტოგზასაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501339&lang=ge
15აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლემიქავეს უბანში ეკლესიიდან ზური მიქავას სახლამდე საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები 45200000103.02.23, 13:201,117,680.0024.02.23, 16:30NAT230002311ხელშეკრულება დადებულიაშპს როუდ პლიუსისაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501797&lang=ge
16მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინსტრაციულ შენობაში დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45400000406.02.23, 09:4847,150.0028.02.23, 14:30NAT230002472ხელშეკრულება დადებულიაშპს ველმარიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=502270&lang=ge
17გურძემის ადმინისტრაციულ ერთეულში მირიან ხარებავას სახლიდან ნახურცილაო-სენაკის ცენტრალურ გზამდე საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები 45200000208.02.23, 17:161,112,070.0001.03.23, 15:30NAT230002788ხელშეკრულება დადებულიაარქეოპოლისისაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501798&lang=ge
18ვედიდკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფანცულაიების უბანში თამაზ დანელიას სახლიდან ნარგიზა დანელიას სახლამდე საავტომობილო გზის ა. ბეტონის საფარით მწყობის სამუშაოები 45200000208.02.23, 17:162,190,380.0002.03.23, 16:30NAT230002789ხელშეკრულება დადებულიაშპს მეკასაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=502226&lang=ge
19დიდიჭყონის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრიდან თამაზი ბასილაიას სახლამდე და ბადრი თოდუას სახიდან ირა ბოროდოვას სახლამდე საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები 45200000208.02.23, 17:162,148,620.0002.03.23, 12:30NAT230002790ხელშეკრულება დადებულიასს არქეოპოლისისაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=502228&lang=ge
20ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშა-მარტვილის ცენტრალური გზიდან აგრარული ბაზრის მიმართულებით საავტომობილო გზის ა.ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები 45200000208.02.23, 17:17313,720.0001.03.23, 12:00NAT230002791ხელშეკრულება დადებულიაშპს გზებისაქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (95 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (5 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=502229&lang=ge
21მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. წაჩხურასა და ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პირველი ნაწილი) 45200000308.02.2023 17:19193,310.0006.03.23, 18:00NAT230002792ხელშეკრულება დადებულიაივერია 7სახელმწიფო ბიუჯეტი (67 %) და ადგილობრივი ბიუჯეტი (33 %)https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=503192&lang=ge
22მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. წაჩხურასა და ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების (მე-2 ნაწილი) 45200000208.02.23, 17:1939,940.0020.02.23, 14:00NAT230002793ხელშეკრულება დადებულიაშპს ბილდერი 2023ადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=503197&lang=ge
23მარტვილის მუნიციპალიტეტი ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი-სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000120.02.23, 10:2436,585.0006.03.23, 15:30NAT230003675ხელშეკრულება დადებულიაშპს ნათება 777სახელმწიფო ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505202&lang=ge
24მისაბმელი სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო შესყიდვა 34200000 120.02.23, 13:1449,500.0028.02.23, 14:00SPA230000472ხელშეკრულება დადებულიაშპს ბასმოტორსადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505415&lang=ge
25ქ. მარტვილში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე კეთილმოწყობის ცენტრის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. 4520000021.02.23, 17:19703,400.0015.03.23, 13:00NAT230003945არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=504611&lang=ge
26მარტვილის მუნიციპალიტეტის თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში თარგამეულისა და ინჯგიების უბანში ხიდბოგირების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 45200000121.02.23, 17:2011,270.0006.03.23, 13:00NAT230003946ხელშეკრულება დადებულიაგრიგორი სართანიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505584&lang=ge
27ტონერიანი კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა. 30100000 422.02.23, 15:036,000.0002.03.23, 13:30SPA230000523ხელშეკრულება დადებულიაშპს მაიპისიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505458&lang=ge
28საკანცელარიო ნივთების სახელმწიფო შესყიდვა 30100000322.02.23, 15:194,390.0002.03.23, 14:00SPA230000525ხელშეკრულება დადებულიაშპს მეგა შოპიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505382&lang=ge
29მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაჯახაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნაგებერაოში ვარლამ ქაჯაიას სახლთან დაზიანებული ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4520000028.02.23, 15:4911,350.0013.03.23, 13:30NAT230004592არ შედგასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493147&lang=ge
30მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლემიქავეში სოსო ცეკვავას სახლთან დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000228.02.23, 15:493,385.0013.03.23, 14:00NAT230004593ხელშეკრულება დადებულიაშპს გეგუსახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493157&lang=ge
31მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლექაჯაიეში როინ ესიავას სახლთან დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000128.02.23, 15:4921,115.0013.03.23, 14:30NAT230004594ხელშეკრულება დადებულიაირაკლი ფირცხალავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493274&lang=ge
32ქალაქ მარტვილში ნალეფსაოს უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000228.02.23, 15:4918,210.0013.03.23, 15:00NAT230004595ხელშეკრულება დადებულიაშპს ტალერი 2021სახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493298&lang=ge
33ქალაქ მარტვილში ვახტანგ ჯანაშიას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები 45200000228.02.23, 15:4918,135.0013.03.23, 15:30NAT230004596ხელშეკრულება დადებულიამაია გეგეჭკორისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493305&lang=ge
34ქალაქ მარტვილში გურამ თოდუას სახლთან რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 45200000328.02.23, 15:4916,135.0015.03.23, 16:00NAT230004597ხელშეკრულება დადებულიაშპს მონოლით ქონსთრაქშენისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493344&lang=ge
35მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლემიქავეში თენგო მიქავას სახლთან ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000328.02.23, 15:5019,015.0015.03.23, 16:30NAT230004598ხელშეკრულება დადებულიაკირილე ჯახუასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=493368&lang=ge
36მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლექაჯაიეში გურამ კინტირაიას სახლთან დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000128.02.23, 15:5012,455.0015.03.23, 17:00NAT230004599ხელშეკრულება დადებულიაირაკლი ფირცხალავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=494600&lang=ge
37მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლექაჯაიეში რამაზ ფარულავას სახლთან დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000228.02.23, 15:5012,040.0015.03.23, 17:30NAT230004600ხელშეკრულება დადებულიაშპს ტალერი 2021სახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=494607&lang=ge
38მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლექაჯაიეში ალიკა ქაჯაიას სახლთან დაზიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 45200000228.02.23, 15:5012,020.0015.03.23, 18:00NAT230004601ხელშეკრულება დადებულიაირაკლი ფირცხალავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=494619&lang=ge
39მარტვილის მუნიციპალიტეტის გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიტუშა ბჟალავას სახლთან რკ. ბეტონის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000128.02.23, 15:5014,745.0015.03.23, 12:30NAT230004602ხელშეკრულება დადებულიაგიული ბჟალავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=494635&lang=ge
40მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა 50100000107.03.23, 17:41344,506.0016.03.23, 12:30SPA230000627ხელშეკრულება დადებულიაშპს ტაპ-მოტორსიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508488&lang=ge
41მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საჭიროებისათვის სხვადასხვა სახის ფოტოტექნიკის სახელმწიფო შესყიდვა 38600000 316.03.23, 19:1613,000.0027.03.23, 13:30SPA230000697შერჩევა/შეფასებაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508496&lang=ge
42ერთი ერთეული პროექტორის სახელმწიფო შესყიდვა 30100000316.03.23, 19:254,300.0027.03.23, 14:30SPA230000698ხელშეკრულება დადებულიაშპს ადელაინიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=508503&lang=ge
43კომპიუტერთან დაკავშირებული მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვა 30200000220.03.23, 15:111,590.0028.03.23, 13:30SPA230000718ხელშეკრულება დადებულიავინდლაიფადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509648&lang=ge
44მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინო სურმავას სახლის უკან დამბის მოწყობის სამუშაოები 45200000120.03.23, 16:509,500.0031.03.23, 17:30NAT230006220დასრულებულია უარყოფითი შედეგითადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510470&lang=ge
45მარტვილის მუნიციპალიტეტის კურზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, დობერაზენის უბანში (ჭალა) დაზიანებული საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000122.03.23, 17:4942,940.0004.04.23, 17:30NAT230006522ხელშეკრულება დადებულია დემურ ხულორდავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510713&lang=ge
46მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნახუნაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ირაკლი ლაზარიას საკარმიდამო ნაკვეთთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000122.03.23, 17:5014,080.0004.04.23, 18:00NAT230006524ხელშეკრულება დადებულიაკირილე ჯახუასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510835&lang=ge
47მარტვილის მუნიციპალიტეტი თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში გვილავებისა და მორგოშიების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000122.03.23, 17:5011,935.0004.04.23, 12:00NAT230006525ხელშეკრულება დადებულიაჯაბა გვილავაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510996&lang=ge
48ქ. მარტვილში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე კეთილმოწყობის ცენტრის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. 4520000022.03.23, 17:51703,400.0006.04.23, 14:30NAT230006526არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511062&lang=ge
49მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაგვაზაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შოთა ფირცხალავას სახლთნ მდ. ნოღელაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000323.03.23, 15:3954,800.0005.04.23, 12:30NAT230006630ხელშეკრულება დადებულიაშპს ტესქ TESCსახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511160&lang=ge
50მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაგვაზაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა ღაჭავას სახლთან მდ. ნოღელაზე არსებულ გაბიონთან დამატებითი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები 45200000223.03.23, 15:4013,380.0005.04.23, 12:00NAT230006631ხელშეკრულება დადებულიადათა ბაჩილავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511161&lang=ge
51მარტვილის მუნიციპალიტეტის სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაყვალა მოსიავას, შურა კანკავასა და დათო სიგუას საკარმიდამი მიწის ნაკვეთებთან მდ. ისკიაზე ნაპირსამაგრებების მოწყობის სამუშაოები 45200000324.03.23, 15:2254,140.0006.04.23, 13:30NAT230006750დასრულებულია უარყოფითი შედეგითსახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511380&lang=ge
52ქ. მარტვილში თამარ მეფის ქუჩაზე გენო ესიავას სახლთან რკინაბეტონის მილის, არხისა და დამბის მოწყობის სამუშაოები 45200000124.03.23, 15:2216,640.0006.04.23, 14:00NAT230006751ხელშეკრულება დადებულიამაია გეგეჭკორისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511425&lang=ge
53თანმდევი ექსპერტირებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის საჭირო მომსახურება დანართი 1-ის შესაბამისად 71300000129.03.23, 15:457,425.0007.04.23, 13:00SPA230000823დასრულებულია უარყოფითი შედეგითადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=511605&lang=ge
54საქართველოს სახელმწიფო დროშის სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი) 35800000130.03.23, 15:1618,130.0010.04.23, 12:30NAT230007212ხელშეკრულება დადებულიაშპს ემსილაითადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=510549&lang=ge
55მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახის უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45200000 130.03.23, 17:5838,280.0012.04.23, 12:30NAT230007271ხელშეკრულება დადებულიათენგიზ ბერიშვილიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512626&lang=ge
56მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეციცხვაიეს უბანში საბავშვო ბაღში სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები 45200000 30.03.23, 17:5938,280.0010.04.23, 12:30NAT230007272არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512632&lang=ge
57მარტვილის მუნიციპალიტეტის სერგიეთის საჯარო სკოლის ჭიშკრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45400000 103.04.23, 18:351,530.0018.04.23, 15:30NAT230007513ხელშეკრულება დადებულიათენგიზ ჯოჯუაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=512326&lang=ge
58მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფატიმა ბასილაიას სახლთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 03.04.23, 18:3649,990.0018.04.23, 16:30NAT230007514არ შედგასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513226&lang=ge
59მარტვილის მუნიციპალიტეტის გურძემის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნახურცილაოს უბანში ემილ ხურცილავას სახლთან მდინარე ხვარჩალაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:3620,400.0018.04.23, 17:30NAT230007515დასრულებულია უარყოფითი შედეგითსახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513236&lang=ge
60ქ. მარტვილში დავით ზარქუას საყანე ფართობებთან მდ. ნოღელაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:3626,080.0018.04.23, 18:00NAT230007516ხელშეკრულება დადებულიარამაზ ბერიშვილისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513276&lang=ge
61მარტვილის მუნიციპალიტეტის გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მე-3 ბალდაში გოგიტა წულაიას სახლთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:3618,710.0018.04.23, 14:30NAT230007517ხელშეკრულება დადებულიაგივი ცაავასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513294&lang=ge
62მარტვილის მუნიციპალიტეტის გაჭედილის ადმნისტრაციულ ერთეულში სოფელ მე-3 ბალდაში ჯუმბერ წულაიას სახლთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 203.04.23, 18:374,300.0018.04.23, 15:30NAT230007518ხელშეკრულება დადებულიაგიმზერ ბართიასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513303&lang=ge
63მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმნისტრაციულ ერთეულში მურმან წოწორიას საკარმიდამო ნაკვეთის მიმდებარედ მდინარე ნოღელაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:376,450.0018.04.23, 15:00NAT230007519ხელშეკრულება დადებულიანონა ჯიშკარიანისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513315&lang=ge
64მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგაიების უბანში მდინარე ნოღელაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:3719,890.0018.04.23, 12:30NAT230007520ხელშეკრულება დადებულიანონა ჯიშკარიანისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513323&lang=ge
65მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თოფურიების უბანში, რიყეში ჩასასვლელში ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 103.04.23, 18:3716,250.0018.04.23, 13:00NAT230007521ხელშეკრულება დადებულიაავთანდილ ციცხვაიასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513329&lang=ge
66მარტვილის კანიონის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 45200000 04.04.23, 17:498,560.0019.04.23, 12:30NAT230007598არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513463&lang=ge
67მარტვილის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სხვადასხვა სახეობის პლასმასის მილების სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით. (ტრანსპორტირება) 44100000205.04.23, 17:478,180.0013.04.23, 13:30SPA230000873დასრულებულია უარყოფითი შედეგითადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513447&lang=ge
68მარტვილის მუნიციპალიტეტის გურძემის ადმინისტრაციულ ერთეულში დათო ჯგერენაიას სახლის უკან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 07.04.23, 16:5711,540.0018.04.23, 13:00NAT230007940არ შედგასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=513855&lang=ge
69მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნახუნაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახტანგ ზარქუას საკარმიდამო ნაკვეთთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000111.04.23, 17:0427,400.0024.04.23, 12:30NAT230008201ხელშეკრულება დადებულიაკირილე ჯახუასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=514662&lang=gee
70მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეციცხვაიეს უბანში საბავშვო ბაღში სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები 45200000 111.04.23, 17:051,910.0024.04.23, 13:00NAT230008202ხელშეკრულება დადებულიაბაქარ კარკალაიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=514663&lang=ge
71ქალაქ მარტვილში კოსტავას ქუჩაზე ელენე გეგეჭკორის სახლის უკან უსახელო ღელეზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები 45200000 111.04.23, 17:0524,730.0024.04.23, 12:00NAT230008203ხელშეკრულება დადებულიაკირილე ჯახუასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=514835&lang=ge
72მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნობულევის უბანში მდ.ტეხურაზე არს. საავტომობილო ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 312.04.23, 17:56138,240.0026.04.23, 18:00NAT230008324ხელშეკრულება დადებულიარამაზ ბერიშვილისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515068&lang=ge
73მარტვილის მუნიციპალიტეტის თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდ. ტეხურზე საავტომობილო ხიდის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის (2 დეზი) მოწყობის სამუშაოები 45200000 312.04.23, 17:56156,870.0026.04.23, 12:30NAT230008326ხელშეკრულება დადებულიაშპს კაპიტალ +სახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515133&lang=ge
74მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში „ვეს ვაინის“ მიწის ნაკვეთთან მდ. აბაშზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 112.04.23, 17:57134,900.0027.04.23, 17:00NAT230008327ხელშეკრულება დადებულიარამაზ ბერიშვილისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515135&lang=ge
75მარტვილის მუნიციპალიტეტის გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პატარა თამაკონში მდ. ტეხურზე არსებული დამბის გაგრძელების სამუშოები (კომუნარ ჯამბურიასა და მერაბ ჩინჩალაძის საეზოვე ნაკვეთთან) 45200000 112.04.23, 17:5799,830.0027.04.23, 18:00NAT230008328ხელშეკრულება დადებულიარამაზ ბერიშვილისახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515138&lang=ge
76მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინო სურმავას სახლის უკან დამბის მოწყობის სამუშაოები 4520000020.04.23, 16:369,500.0002.05.23, 17:00NAT230008772არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515809&lang=ge
77მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფატიმა ბასილაიას სახლთან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 20.04.23, 16:3749,990.0002.05.23, 18:00NAT230008773მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადებასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515820&lang=ge
78ქალაქ მარტვილში მე–2 საჯარო სკოლის ეზოში არსებული აზა ადამიას სახელობის ბიუსტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 4520000020.04.23, 16:373,520.0002.05.23, 12:30NAT230008774მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადებაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515846&lang=ge
79მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაჯახაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნაგებერაოში ვარლამ ქაჯაიას სახლთან დაზიანებული ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4520000020.04.23, 16:374,500.0002.05.23, 12:00NAT230008775არ შედგასახელმწიფო ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=516109&lang=ge
80მარტვილის კანიონის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 45200000 21.04.23, 14:218,560.0003.05.23, 16:30NAT230008846არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=516176&lang=ge
81თანმდევი ექსპერტირებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის საჭირო მომსახურება დანართი 1-ის შესაბამისად 71300000121.04.23, 14:227,425.0003.05.23, 12:30SPA230000983ხელშეკრულება დადებულიაშპს ლაშა-კოლხიადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=516179&lang=ge
82დინამიკების სახელმწიფო შესყიდვა 32300000 26.04.23, 17:151,540.0004.05.23, 14:30SPA230001004არ შედგაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515640&lang=ge
83მარტვილის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სხვადასხვა სახეობის პლასმასის მილების სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით. (ტრანსპორტირება) 4410000027.04.23, 10:308,180.0005.05.23, 13:30SPA230001007მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადებაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517033&lang=ge
84მარტვილის მუნიციპალიტეტის გურძემის ადმინისტრაციულ ერთეულში დათო ჯგერენაიას სახლის უკან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 27.04.23, 15:0211,540.0008.05.23, 14:30NAT230009235შერჩევა/შეფასებასახელმწიფი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=515828&lang=ge
85მარტვილის მუნიციპალიტეტის გურძემის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნახურცილაოს უბანში ემილ ხურცილავას სახლთან მდინარე ხვარჩალაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები 45200000 01.05.23, 17:4220,400.0015.05.23, 12:30NAT230009509გამოცხადებულიასახელმწიფი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517662&lang=ge
86ქ. მარტვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის სამუშაო ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4540000001.05.23, 17:428,675.0015.05.23, 16:00NAT230009510გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517694&lang=ge
87ქ. მარტვილში პეტრე-პავლეს სახელობის ეკლესიის წინ დამეწყრილი ადგილის გზის მიმდებარედ რ/ბეტონის კედლის მოწყობის სამუშაოები 4520000001.05.23, 17:438,480.0015.05.23, 16:30NAT230009511გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517699&lang=ge
88მარტვილის მუნიციპალიტეტის სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4540000001.05.23, 17:4337,420.0015.05.23, 17:30NAT230009512გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517707&lang=ge
89მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაჯახაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნაგებერაოში ვარლამ ქაჯაიას სახლთან დაზიანებული ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4520000002.05.23, 20:024,500.0017.05.23, 17:30NAT230009640გამოცხადებულიასახელმწიფი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=517943&lang=ge
90მარტვილის მუნიციპალიტეტი ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ძიძიგურები, თოფურიების და ლეციცხავაიეს (სააგურეს) უბნში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები08.05.23, 11:484,555.0019.05.23, 17:00NAT230009996გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518587&lang=ge
91ასაწყობი სცენისათვის გარე გამოყენების ეკრანის შესყიდვა.10.05.23, 09:3683,900.0022.05.23, 12:30SPA230001082გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509451&lang=ge
92მარტვილის მუნიციპალიტეტის სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაყვალა მოსიავას, შურა კანკავასა და დათო სიგუას საკარმიდამი მიწის ნაკვეთებთან მდ. ისკიაზე ნაპირსამაგრებების მოწყობის სამუშაოები 4520000010.05.23, 13:0354,140.0022.05.23, 12:00NAT230010154გამოცხადებულიასახელმწიფი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518917&lang=ge
93მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინო სურმავას სახლის უკან დამბის მოწყობის სამუშაოები 4520000011.05.23, 17:2110,445.0023.05.23, 13:00NAT230010351გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=518762&lang=ge
94მარტვილის მუნიციპალიტეტის აბედათის ადმნისტრაციულ ერთეულში ლეგაგუეს უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4520000011.05.23, 17:2244,960.0023.05.23, 12:00NAT230010353გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=519189&lang=ge
95დინამიკების სახელმწიფო შესყიდვა 32300000 11.05.23, 17:482,090.0019.05.23, 12:30SPA230001108გამოცხადებულიაადგილობრივი ბიუჯეტიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=519036&lang=ge
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content