ოქმი №19

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 თებერვლის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება №62

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 სექტემბერის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №61

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დადგენის შესახებ” მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №23

23 სექტემბრის საკრებულოს სხდომა

✔23 სექტემბერს, 12:30 სთ-ზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავა…

23 სექტემბრის ბიუროს სხდომა

23 სექტემბერს, 12:00 სთ-ზე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან…

ბიუროს სხდომის ოქმი N11

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content