5 დეკემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

5 დეკემბერს, 13:00 სთ-ზე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე…

ოქმი №24

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 5 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება №82

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №26

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content