საკრებულოს სხდომა

26 ნოემბერს გაიმართა მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხი :

1.მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის დაბრუნების შესახებ./მომხსენებელი  ა.გაბისონია/

სხდომას ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის გამგებელი,გამგეობის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი ქეთევან ბაჩილავა,საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები,

აღნიშნულ საკითხზე დამსწრე საკრებულოს წევრებს შორის გაიმართა დებატები,რის შედეგადაც საკითხებს ეარა კენჭი და მიღებულ იქნა შესაბამისი განკარგულება.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content