საკრებულოს სხდომა

31 დეკემბერს საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე  ალექსი გაბისონია უძღვებოდა.
დღის წესრიგი

  1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/

  • თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მ/შ გიორგი გოროზია/
  1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2013 წლის 30 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

/თანამომხსენებელი-ბონდო თოფურია, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მთ. სპეციალისტი/

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content