საკრებულოს სხდომა

15 იანვარს საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავჯდომარე ალექსი გაბისონია უძღვებოდა
დღის წესრიგი

  1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირ ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან“ ააიპ ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის“ შეერთებისა და ააიპ ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრიდან“ გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის გამოყოფისა და ცალკე ააიპ-ად დაფუძნების შესახებ.

/მომხსენებელი-საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია/

  • თანამომხსენებელი-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

2.,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის)სანებართვო მოწმობის ფორმის,მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-       ანგარიშგების

წესის,გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმრბის ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე “მარტვილის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია,საკრებულოს თავმჯდომარე/

/თანამომხსენებელი-ალექსანდრე გრიგალავა,მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი/

მიღებულ იქნა შესაბამისი დადგენილებები და განკარგულებები

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content