მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2022 წლის ბიუჯეტის 1 კვარტლის მიმოხილვა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 2022 წლის 25 იანვარი

1 მარტის ბრძანებანება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

1 მარტის ბრძანების დანართები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში

საკრებულოს დადგენილება N5 2021 წლის 5 მარტი

საკრებულოს დადგენილება N6 2021 წლის 15 მარტი

საკრებულოს დადგენილება N9 2021 წლის 21 ივლისი

საკრებულოს დადგენილება N14 2021 წლის 26 ნოემბერი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის წლიური ანგარიში

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content